ป.ป.ช.ยโสธร ประชุมเครือข่ายรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ป.ป.ช.ยโสธร ประชุมเครือข่ายรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 31 ม.ค.66 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมเครือข่ายในการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โดยมี นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย จังหวัดยโสธร ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชน เกิดการรับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ผลงานที่สำคัญของสำนักงานป.ป.ช. และนำไปขยายผล เผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสื่อมวลชน ผู้มีความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง และสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้บทบาท หน้าที่ รวมถึงผลงานการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้สรุปผลงานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินคดีถึงที่สุดและกำลังดำเนินการให้กับเครือข่ายได้รับทราบ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :