ผู้ว่าฯ ยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2566

ผู้ว่าฯ ยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการกจังหวัดยโสธร นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน การขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรม การสร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุ การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดเรียงความ ,มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา, ใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่นำแนวทางปฏิบัติการแนวทางที่ดี และมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :