จังหวัดยโสธรจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ยุวกาชาดไทยประจำปี 2566

จังหวัดยโสธรจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ยุวกาชาดไทยประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ยุวกาชาดไทยประจำปี 2566 ของจังหวัดยโสธร โดยมี นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สำนักการลูกเสือยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดคณะครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธรจำนวนกว่า 1,500 คนเข้าร่วม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

โดยภายในพิธีมีการกล่าวปฏิญาณตนให้เหล่ายุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น พร้อมมีการเดินสวนสนามเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติประวัติพร้อมทั้งเคารพการสวนสนามของเหล่ายุวกาชาด จากนั้นเข้าพบเยี่ยมเยือนถามไถ่ให้กำลังเหล่ายุวกาชาดที่มาเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้จัดกองอนุสภากาชาดครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานยุวกาชาดแล้วในปัจจุบันและเป็นการครบรอบการสถาปนาก่อตั้งฯมาแล้วกว่า 101 ปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar