กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่

        ที่ศูนย์ประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center หรือ AFNC) โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต และเป็นการดำเนินงานเชิงรุกป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข่าวปลอมต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถชี้แจงทำความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดความมั่นคงและความไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศได้ จากการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย รู้เท่าทัน เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม รวมทั้งสามารถรับมือกับข่าวปลอมได้ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม Anti Fake News Center หรือ AFNC จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที มุ่งเน้น 4 ข่าว ประกอบด้วย กลุ่มข่าวภัยพิบัติ, กลุ่มข่าวเศรษฐกิจการเงิน, กลุ่มข่าวด้านสุขภาพ และกลุ่มข่าวนโยบายและความมั่นคงภายในประเทศ 

        หากประชาชนพบข้อมูลข่าวสารที่สงสัยว่าอาจะเป็นข่าวปลอม สามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง เว็บไซต์ "ศูนย���ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย", Facebook "Anti-Fake News Center Thailand", Line : @ antifakenewscenter, ช่องทางทวิตเตอร์ "@AFNCThailand" และสายด่วน 1111 ต่อ 87 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
14-08-63 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar