ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะทำการประกาศประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 กอง จำนวน 58 ท่อน ปริมาตร 74.10 ลบ.ม. นั้น
กำหนดขายซองประมูล ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 ยื่นซองประมูลในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองประมูลหลังจากปิดรับซองประมูล ณ สถานที่ประมูล ในวันเดียวกัน

เบอร์โทรศัพท์ 045-316685


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar