ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลย ป่านอกโครงการ ท้องที่่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร และจ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 4)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะทำการประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 4)
ใช้กองเดิม จำนวน 71 กอง ปริมาตร 717.99 ลบ.ม. 
กำหนดขายซองประมูล ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ยื่นซองประมูลในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 430 หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดชองประมูลหลังจากปิดรับของประมูล ณ สถานที่ประมู ในวันเดียวกัน เบอร์โทรศัพท์ 045-316685


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar