ประชาสัมพันธ์การประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร ได้ประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 ณ บริวณตลาดสดเทศบาล 1 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ผู้ยื่นชองประมูลราคา จะซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่ งานผลประโยชน์ฯ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566
ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 ในเวลาราชการ  กำหนดยื่นชองประมูล ในวันที่ 22 กันยายน 2566เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานผลประโยชน์ฯ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร โดยถือเวลาตามนาฬิกาของเทศบาลเป็นมาตรฐาน และจะเปิดซองต่อหน้าผู้ประมูลทั้งหลาย ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองคสัง เทศบาล


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar