แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)

แขวงทางหลวงยโสธร มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค .๖๐๘๗/พ.ศ/o๔/๒๕๖๖
กำหนดทำการประมูลเสนอราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิทตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.
ที่หน่วยงานพัสดุและสัญญา และจะเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 10.30 น.


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar