แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)

แขวงทางหลวงยโสธร มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค .๖๐๔๗/พ.๔/๐๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กำหนดทำการประมูลเสนอราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้สนใจจะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อ จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 10.00 น. ที่หน่วยงานพัสดุและสัญญา และจะเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar