สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ ครั้งที่ 2

การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดย์โสธร ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร โทร. 045-712-224 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาและเข้าดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดนี้ได้ในวันขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ สถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาแต่ไมได้ดูครุภัณฑ์นี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar