สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 1 รายการ การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00.น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่งานพัสดุ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร โทร. 045-712224 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขาย
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar