ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธ์ุบราห์มันแดง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงเพศผู้ จำนวน 13 ตัว โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดโคของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี กม.14 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเตรียมดังนี้ 1. ต้องแสดงผล/อกสารการฉีดวัคนป้องกันโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
      2. ขอความร่วมมือในการชำระเงินต่าง ๆ ชำระผ่านธนาคารโดยใช้ Application ธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ netbank สามารถใช้ได้ทุกธนาคาร เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอไม่รับเงินสด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 045-259-996 - 045-259-952 หรือที่เว็บไชต์http://breeding.dld.go.th


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar