แขวงทางหลวงยโสธร ขายทอดตลาดโรงเก็บพัสดุและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมรื้อถอน

แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดโรงเก็บพัสดุและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าใน วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สนใจจะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.
ที่หน่วยงานพัสดุและสัญญา และจะเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar