ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงภูพาน (โครงการ 5) งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะทำการประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสของสวนป่าดงภูพาน (โครงการ 5) งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แปลงปลูกปี 2528 พื้นที่ 500 ไร่ จำนวนไม้ประมาณ 611 ตัน ท้องที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กำหนดขายซองประมูลถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ ยื่นชองประมูลในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 430หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดของประมูลหลังจากปิดรับซองประมูล ณ สถานที่ประมูล ในวันเดียวกัน โทร 045-316685


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar