ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมานำจ่ายไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมา ทำหน้าที่นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ แผนกปฏิบัติการไปรษณีย์ จำนวน 1 ราย
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ผู้สนใจติดต่อสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2567 ที่ทำการ ไปรษณีย์จังหวัด
ยโสธร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-715383 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar