รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร (รอบ2)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2567
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ นั้น เนื่องจากใกล้ครบกำหนดระยะเวลาปิดรับสมัครแล้วปรากฎว่า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละศาลเป็นจำนวนน้อย ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar