สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ

     สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัยโสธร  ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด  
      ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นรายบุคคลในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดยโสธร หรือ www.dlt.go.th/site/yasothon หัวข้อ" ข่าวประชาสัมพันธ์" หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-586077  ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar