โรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา 3 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043-591 321-2 ต่อ 4305 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:/www.pnphos.net


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar