รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร มีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการเร่ง
ปัญหาหนี้ของเกษตรกร จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร เลขที่ 226,228
ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 6-19 มิถุนายน 2566 ในวัน เวลา ราชการ

โทรศัพท์ 045-571-4072


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar