สำนักงานที่ดินจังหวัดยโธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมที่ดินจังหวัดยโสธรดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานทางสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร และสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อสัญญาได้อีก โดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566
เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar