ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมา

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมา ทำหน้าที่นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ แผนกปฏิบัติการไปรษณีย์ จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อสมัครคัดเลือกระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-715383
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar