รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร ตำแหน่ง ลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2566 ในวัน เวลาราชการ 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร อาคารพาณิชย์ เลขที่ 226,228 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร 045-714072


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar